ΜΕ ΤΗ McDONALD’S™ ΜΠΟΡΕΙΣ:

ΜΕ ΤΗ McDONALD’S™ ΜΠΟΡΕΙΣ:

Να αποκτήσεις ή να βελτιώσεις μία μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Η McDonald’s™ δεσμεύεται απέναντι στους ανθρώπους της, εκπαιδεύοντάς τους αποτελεσματικά και δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον για μακροχρόνια σταδιοδρομία.

Ανέκαθεν η εκπαίδευση ήταν σημαντική στη McDonald’s™. Όπως είπε και ο ιδρυτής μας Ray Kroc, σχετικά με το όραμά του να διατηρήσει έναν δυνατό και διαρκώς αναπτυσσόμενο οργανισμό,

Γι’ αυτό το λόγο, η McDonald’s™ έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους Προϊσταμένους, σχεδιασμένα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό (off the floor), όσο και σε πρακτικό επίπεδο (on the floor).

Να έχεις την ευελιξία που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σου

Στη McDonald’s™ έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε:

Eυέλικτα
Ωράρια
Πιστοποιημένη
Εκπαίδευση
Εξαιρετικές Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Ένα ευρύ φάσμα άλλων ανταμοιβών και προνομίων

Κατανοούμε πλήρως τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε να παρέχουμε ευέλικτα ωράρια εργασίας, που επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας να διαθέτουν χρόνο για να κάνουν όσα αγαπάνε.