Προσθήκη συνοδευτικούΤηγανητές Πατάτες μιικρές, Πατάτες Deluxe μικρές ή Συνοδευτική Σαλάτα