Διπλός Espresso

Διπλός Espresso από 100% καφέ Arabica