1
ΚΡΗΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

View Details

2

ΚΡΗΤΗ – ΜΑΛΙΑ – ΕΠΟΧΙΑΚΟ

View Details

3

ΚΡΗΤΗ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΕΠΟΧΙΑΚΟ

View Details

1  ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810-343204

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ
Δευτέρα: 09:00 02:00
Τρίτη: 09:00 02:00
Τετάρτη: 09:00 02:00
Πέμπτη: 09:00 02:00
Παρασκευή: 09:00 03:00
Σάββατο: 09:00 03:00
Κυριακή: 09:00 02:00

DRIVE THRU

ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙXTA -
Δευτέρα: 24 ΩΡΕΣ
Τρίτη: 24 ΩΡΕΣ
Τετάρτη: 24 ΩΡΕΣ
Πέμπτη: 24 ΩΡΕΣ
Παρασκευή: 24 ΩΡΕΣ
Σάββατο: 24 ΩΡΕΣ
Κυριακή: 24 ΩΡΕΣ

2  ΚΡΗΤΗ - ΜΑΛΙΑ - ΕΠΟΧΙΑΚΟ

28970-29640
ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ
Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΟ
Τρίτη: ΚΛΕΙΣΤΟ
Τετάρτη: ΚΛΕΙΣΤΟ
Πέμπτη: ΚΛΕΙΣΤΟ
Παρασκευή: ΚΛΕΙΣΤΟ
Σάββατο: ΚΛΕΙΣΤΟ
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΟ

3  ΚΡΗΤΗ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΕΠΟΧΙΑΚΟ

28970-24551
ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΛΕΙΝΕΙ
Δευτέρα: 11:00 02:00
Τρίτη: 11:00 02:00
Τετάρτη: 11:00 02:00
Πέμπτη: 11:00 02:00
Παρασκευή: 11:00 02:00
Σάββατο: 11:00 02:00
Κυριακή: 11:00 02:00