Επιλογή κυρίωςCheeseburger, Hamburger, 4 τμχ. Chicken McNuggets™ ή McToast™