Προτεραιότητα μας

τα καθαρά και ασφαλή

εστιατόρια. 

Για εσάς!

Προτεραιότητά μας τα καθαρά και ασφαλή εστιατόρια. Για εσάς!

 • Οι διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης έχουν εντατικοποιηθεί σε όλους τους χώρους των εστιατορίων μας.
 • Όλα τα σημεία επαφής (όπως πόμολα, Kiosks, pin pads κ.λπ.) καθαρίζονται και απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Υπάρχει διαθέσιμο αντιμικροβιακό σαπούνι σε όλους τους σταθμούς πλυσίματος χεριών.
 • Υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό gel σε συγκεκριμένα σημεία των εστιατορίων.
 • Υπάρχει επιδαπέδια επισήμανση για την διευκόλυνση τήρησης των αποστάσεων.
 • Τηρείται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός πελατών κατά την είσοδο στα εστιατόριά μας.
 • Συστήνεται στους επισκέπτες μας η χρήση μάσκας εντός των εστιατορίων.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα ανέπαφων διαδικασιών κατά τη λήψη και την παράδοση της παραγγελίας.
 • Υπάρχει προστατευτικό διαχωριστικό στην περιοχή των ταμείων.
 • Γίνεται επαρκής αερισμός όλων των χώρων των εστιατορίων.
 • Υπάρχει καθοδήγηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας από διαθέσιμους εργαζόμενους στην τραπεζαρία.
 • Πραγματοποιείται καθημερινός έλεγχος από τους Υπεύθυνους των εστιατορίων μας για την τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
 • Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στη σωστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
 • Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και αναπροσαρμογή των διαδικασιών μας.