ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εργασία σε ένα εστιατόριο McDonald's είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσετε στον κόσμο της εργασίας και να οικοδομήσετε ένα επιτυχημένο μέλλον.

Με την McDonald’s, μπορώ.

Η McDonald’s δεσμεύεται απέναντι στους ανθρώπους της, εκπαιδεύοντάς τους αποτελεσματικά και δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον για μακροχρόνια σταδιοδρομία. Μια διαφοροποιημένη σωστά εκπαιδευμένη ομάδα, είναι απαραίτητη για την συνεχή επιτυχία ολόκληρου του συστήματος. Μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και εφαρμογή, μπορούμε να επιτύχουμε το όραμά μας, να είμαστε οι καλύτεροι στη βιομηχανία εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης και να διατηρούμε πρότυπα υψηλής ποιότητας σε κάθε εστιατόριο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ανέκαθεν η εκπαίδευση ήταν σημαντική στη McDonald’s. Όπως είπε και ο ιδρυτής Ray Kroc, σχετικά με το όραμά του να διατηρήσει έναν δυνατό και διαρκώς αναπτυσσόμενο οργανισμό,
                                                  «Αν πιστεύετε πως η εκπαίδευση σας κοστίζει ακριβά, αναλογιστείτε το κόστος της άγνοιας».

Όσον αφορά το προσωπικό των εστιατορίων η McDonald’s έχει δημιουργήσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού το οποίο είναι σχεδιασμένο να δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό (off the floor), όσο και σε πρακτικάό επίπεδο (on the floor).

Όσον αφορά τους Υπεύθυνους έχει δημιουργήσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διευθυντών τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι η εκπαίδευση στο εστιατόριο, η ατομική προεργασία του εκπαιδευόμενου, τα σεμινάρια και η πιστοποίηση μετά την περίοδο των σεμιναρίων. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να είναι άριστοι στη δουλειά τους και να κάνουν κάθε εργαζόμενο να αισθάνεται ότι η συνεισφορά του είναι πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διευθυντών αποτελεί ένα πολύμορφο και πολυποίκιλο σύστημα εκμάθησης που είναι δομημένο με γνώμονα τις υπευθυνότητες της εργασίας ενός εκπαιδευόμενου, ο οποίος ανεξάρτητα από το επίπεδο διοίκησης που βρίσκεται, μπορεί να αναπτύξει ικανότητες απαραίτητες για την εργασία του.

Διευθυντής Εστιατορίου

Καθήκοντα 

Η ομαλή λειτουργία ενός εστιατορίου επιτυγχάνεται χάρη στον επικεφαλής του, δηλαδή στο Διευθυντή ο οποίος διαχειρίζεται και ελέγχει  πλήρως το σύνολο των λειτουργιών του εστιατορίου. Εκτός από την διαχείριση του προσωπικού,  κάθε Διευθυντής  είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της κερδοφορίας, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εστιατορίου, την επίβλεψη των πωλήσεων, των ανθρώπινων πόρων και το συντονισμό της ομάδας του εστιατορίου.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Έχει διοικητικές και ηγετικές ικανότητες
 • Είναι ανεξάρτητος και του αρέσει να παίρνει πρωτοβουλίες
 • Είναι οργανωτικός
 • Είναι άτομο με αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχία και ενεργητικότητα

1ος Βοηθός Διευθυντή

Καθήκοντα

Ο βασικός ρόλος του 1ου Βοηθού Διευθυντή μας είναι να δρα υποστηρικτικά στους Διευθυντές εστιατορίου σε όλες τις εργασίες διοίκησης. Ακόμη, οφείλει να αντικαθιστά τον διευθυντή εστιατορίου σε περίπτωση απουσίας του. Οι βοηθοί Διευθυντή πρέπει να έχουν γρήγορη σκέψη, να παίρνουν σωστές αποφάσεις και να έχουν ηγετικές ικανότητες.

Οι βοηθοί Διευθυντή είναι επίσης υπεύθυνοι για την  επίβλεψη των ομάδων του εστιατορίου, της εκπαίδευσης και της πρόσληψής τους. Εξασφαλίζουν ακόμη την τήρηση όλων των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας στα εστιατόριά μας, και συμμετέχουν ενεργά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και των προγνώσεων πωλήσεων.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Έχει διοικητικές ικανότητες
 • Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία
 • Μπορεί να εργάζεται σε ένα δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Έχει την ικανότητα να εκτελεί διάφορες εργασίες με ευκολία
 • Είναι οργανωτικός

2ος Βοηθός Διευθυντή

Καθήκοντα 

Ο βασικός ρόλος του 2ου Βοηθού Διευθυντή είναι η υποστήριξη του Διευθυντή Εστιατορίου και του 1ου Βοηθού Εστιατορίου σε όλα τα διοικητικά καθήκοντα. Ο 2ος Βοηθός Διευθυντή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και διατήρηση της Ποιότητας, της Εξυπηρέτησης, της Καθαριότητας και των προτύπων ασφαλείας σε όλες τις βάρδιες μέσω του συντονισμού του προσωπικού, των προϊόντων και του εξοπλισμού.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Έχει διοικητικές ικανότητες
 •  Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία
 • Μπορεί να εργάζεται σε ένα δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Έχει την ικανότητα να εκτελεί διάφορες εργασίες με ευκολία
 • Είναι οργανωτικός

Υπεύθυνος Βάρδιας

Καθήκοντα

Ο Υπεύθυνος Βάρδιας εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του εστιατορίου κατά τη διάρκεια της βάρδιας του. Τα βασικά καθήκοντα του περιλαμβάνουν επίβλεψη όλων των λειτουργιών από την υποδοχή των επισκεπτών μέχρι την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού, των αποθεμάτων του εστιατορίου καθώς και της ποιότητας των πρώτων υλών που παραλαμβάνει το εστιατόριο.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Είναι οργανωτικός
 • Είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος σε διευθυντικό και λειτουργικό επίπεδο
 • Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία
 • Επιδεικνύει αίσθημα αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση επισκεπτών

Υπεύθυνος/η Φιλοξενίας Επισκεπτών

Καθήκοντα 

Οι Υπεύθυνοι/ες Φιλοξενίας Επισκεπτών, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση της υπόσχεσης της McDonald’s για τη Δημιουργία Απολαυστικών και Εξαιρετικών Στιγμών για τον κάθε επισκέπτη καθώς προετοιμάζουν το έδαφος ώστε να νιώθουν συνεχώς ευπρόσδεκτοι, σημαντικοί και ότι ενδιαφερόμαστε για εκείνους.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επισκέπτες μας θα έχουν μια εξατομικευμένη, ευχάριστη και εύκολη εμπειρία.

Πρόκειται για έναν ξεχωριστό ρόλο, που εστιάζει αποκλειστικά στον επισκέπτη, κατά τη διάρκεια όλων των συνιστωσών του ταξιδιού του και βασικό τους μέλημα να είναι τα μάτια της εταιρίας από την σκοπιά του επισκέπτη σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησής μας.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Επιδεικνύει αίσθημα αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Είναι επικοινωνιακός/ή και ενθουσιώδης
 • Είναι χαμογελαστός/ή και ευγενικός/ή
 • Είναι οργανωτικός/ή και δυναμικός/ή
 • Είναι προσανατολισμένος/η στην ομάδα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
 • Είναι εξωστρεφής και προσαρμοστικός/ή

Εκπαιδευτής Προσωπικού

Καθήκοντα 

Οι εκπαιδευτές προσωπικού των εστιατορίων McDonald’s μεταβιβάζουν τις γνώσεις τους στα νέα μέλη της ομάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση των διάφορων σταθμών εργασίας που υπάρχουν στα εστιατόρια. Οι εκπαιδευτές είναι ακόμη υπεύθυνοι για την αφομοίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σωστή εφαρμογή των προτύπων με σκοπό την ικανοποίηση του επισκέπτη.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Μεταδοτικός
 • Διαθέτει υψηλό επίπεδο διαπροσωπικών δεξιοτήτων
 • Είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος
 • Επιδεικνύει αίσθημα αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Εκτιμά την ομαδικότητα

Προσωπικό Εστιατορίου

Καθήκοντα 

Βασική αποστολή όλου του προσωπικού εστιατορίου μας είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης των επισκεπτών έχοντας διάφορες αρμοδιότητες όπως την προετοιμασία, την παραγωγή, την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση επισκεπτών σύμφωνα με τα πρότυπα McDonald’s.

Κατά το πρώτο διάστημα απασχόλησης του στο εστιατόριο, κάθε νέο μέλος του προσωπικού του εστιατορίου περνάει από όλους τους σταθμούς εργασίας, όπως η κουζίνα, ο χώρος υποδοχής καθώς και ο χώρος εξυπηρέτησής μας. Το προσωπικό εστιατορίου είναι το “πρόσωπό” μας, καθώς έρχεται άμεσα σε επαφή με τους επισκέπτες μας. Αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο της λειτουργικής αλυσίδας των McDonald’s και είναι υπεύθυνο για τη λήψη και την ετοιμασία των παραγγελιών, καθώς και για τη συλλογή των πληρωμών.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Επιδεικνύει αίσθημα αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος
 • Εκτιμά την ομαδικότητα
 • Είναι σχολαστικός και δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Είναι ενθουσιώδης και αποτελεσματικό

Οι άνθρωποί μας

Οι εργαζόμενοι μας πρέπει να νιώθουν σημαντικοί και πολύτιμοι και να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζομένους μας μέσω μιας σειράς προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσφέροντας συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης.

Επιπλέον, στα εστιατόρια McDonald’s έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ευέλικτα ωράρια, πιστοποιημένη εκπαίδευση, εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας, καθώς και ένα ευρύ φάσμα άλλων ανταμοιβών και προνομίων. Κατανοούμε πλήρως τη σημασία μιας ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε να παρέχουμε ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Φοιτητές

Γνωρίζουμε ότι το να είσαι φοιτητής είναι μία πρόκληση! Σου εξασφαλίζουμε λοιπόν την ευελιξία που χρειάζεσαι για να μπορείς να συνδυάζεις αποτελεσματικά εργασία και σπουδές. Προσφέρουμε ευέλικτα ωράρια, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά σου, καθώς και τη δυνατότητα λήψης δύο αλλεπάλληλων ημερών ως ρεπό, ενώ ορίζουμε τα ωράρια αρκετά νωρίτερα, ώστε να σε βοηθήσουμε να οργανώσεις καλύτερα τον πολύτιμο χρόνο σου.

Η Κουλτούρα μας

Στην McDonald’s όλα κινούνται γρήγορα! Είμαστε μια ταχέως εξελισσόμενη επιχείρηση, που αγκαλιάζει την τεχνολογία και την καινοτομία και που συνεχώς επανεφεύρει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα προς όφελος των ανθρώπων και των επισκεπτών μας.

Στην McDonald’s, προωθούμε την ευελιξία, την ευκαιρία, την ισότητα και την ανάπτυξη. Είμαστε ένα από τα δημοφιλέστερα εμπορικά σήματα παγκοσμίως. Το προσωπικό της McDonald’s μοιράζεται ένα κοινό χαρακτηριστικό: θετικότητα. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι στο DNA μας. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν το πρώτο τους ξεκίνημα στην αγορά εργασίας μαζί μας.

Το ευχαριστημένο προσωπικό έχει ευχαριστημένους επισκέπτες!

Ξεκινήστε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ανάπτυξης και εξέλιξης με την McDonald’s.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Αίτηση Εργασίας

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική Αίτηση Εργασίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Αποχωρείς από την ιστοσελίδα ΜcDonalds.gr

Για να παραγγείλετε πατήστε
«Συνέχεια στο efood» ή «Συνέχεια στη Wolt».

Αποχωρείς από το ΜcDonalds.gr για να μεταβείς προς άλλο δικτυακό τόπο, οι οποίος βρίσκεται υπό την ευθύνη τρίτων. Παρακαλούμε ενημερώσου προηγουμένως σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, την Πολιτική Προσβασιμότητας καθώς και τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας του εκάστοτε τρίτου.