You are here

Κοινοποίηση των πληροφοριών / στοιχείων που μας δίνετε

Δεν εμπορευόμαστε και δεν πρόκειται να εμπορευτούμε σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, την διεύθυνση κατοικίας σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Η εμπορία των στοιχείων αυτών είναι εκτός του αντικειμένου μας. Η εμπιστοσύνη σας έχει μεγάλη σημασία για μας.

• Παρά ταύτα, μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες κατηγορίες εταιρειών, καθώς διαφορετικά δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Ειδικότερα:

i. Με εταιρείες του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες φορές για κάθε δραστηριότητα (και ειδικά για τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες απαιτείται άδεια) είναι υπεύθυνος διαφορετικός τομέας του ομίλου μας. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι συγγενείς με την Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ οντότητες καθώς και τα μέλη του ομίλου Hili Ventures. Οι συγγενείς οντότητες και οι θυγατρικές μας χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, προκειμένου να συμβάλλουν στην βελτίωση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων μας. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα τους πελάτες και τις αγορές μας και βελτιώνουμε τόσο τα προϊόντα, όσο και τις υπηρεσίες μας. Τα μέλη του ομίλου αλλάζουν κατά καιρούς.

ii. Με επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες marketing, οι συνεργάτες μας στον χώρο της διαφήμισης και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων που μας προσφέρουν την δυνατότητα να λειτουργούμε ως επιχείρηση. 

iii. Με υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και φορείς επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της απάτης, ώστε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση της απάτης. 

iv. Με άλλες εταιρείες που ενδεχομένως να εγκρίνετε, όπως δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (εφόσον αποφασίσετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς σε αυτά με την εταιρεία μας) αλλά και παρόχους υπηρεσιών πληρωμής.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς προηγούμενη συναίνεση. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις, στις οποίες υποχρεούμαστε να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα κατόπιν δικαστικής εντολής, για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας και να εκπληρώσουμε νομικά αιτήματα, να διασφαλιστεί η ορθή απονομή της δικαιοσύνης, να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα συναφών ιστοσελίδων που διαχειριζόμαστε οι ίδιοι ή αντίστοιχοι φορείς ή θυγατρικές, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, λύσης ή παρόμοιου γεγονότος στο οποίο εμπλεκόμεθα εμείς ή/και οι θυγατρικές και συγγενείς προς εμάς οντότητες.

• Σε περίπτωση κοινής χρήσης δεδομένων, αυτή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι οι φορείς στους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουν μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά αυτά συγκεντρώθηκαν, καθώς – επαναλαμβάνουμε, δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να εκτεθείτε σε άσχημες εκπλήξεις.  

• Ενδέχεται εξάλλου να προμηθεύσουμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και στοιχεία ανάλυσης για τους πελάτες μας. Πριν το κάνουμε, ωστόσο, φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν. Οι ανώνυμες πληροφορίες είναι ανώνυμες.

• Σε περίπτωση που υποχρεωθούμε να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε φορείς εκτός ΕΟΧ, θα φροντίσουμε να το πράξουμε με τρόπο που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Πλοήγηση στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Περιεχόμενα)

Ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε »Πώς & Γιατί χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας » Ανήλικοι (άτομα κάτω των 18 ετών) »Κοινοποίηση των πληροφοριών σας »Μηνύματα προώθησης »Cookies »Κενές θέσεις – Ζητούντες εργασία »Τα δικαιώματά σας »Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων »Αλλαγές στον τρόπο προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής »Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες »Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας »