You are here

Κενές θέσεις – Ζητούντες εργασία

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει έναν τομέα, τον οποίον μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ζητούντες εργασία για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους και τα στοιχεία τους κάθε φορά που ανακοινώνουμε προσλήψεις.

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας με εξαίρεση ρητή σχετική αναφορά.  Εάν έχετε απορίες για την διαδικασία ή για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση: admingr@gr.mcd.com.

• Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που μας δίνετε;

Όλες αυτές τις πληροφορίες που εσείς μας γνωστοποιείτε στην διάρκεια της διαδικασίας αυτής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να συμμορφωθούμε με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Δεν μοιραζόμαστε καμιά από τις πληροφορίες που μας γνωστοποιείτε, συμμετέχοντας στην διαδικασία πρόσληψης, σε τρίτα μέρη με σκοπό την εμπορία ή την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι πληροφορίες που μας παραχωρείτε φυλάσσονται προσεκτικά από εμάς ή/και τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων. Το παραπάνω ισχύει τόσο για πληροφορίες σε ηλεκτρονική, όσο και για πληροφορίες σε έντυπη μορφή.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας χορηγήσατε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την επεξεργασία της αίτησής σας. 

Χρησιμοποιούμε τέλος τις υπόλοιπες πληροφορίες που μας χορηγήσατε για να αξιολογήσουμε κατά πόσον είστε κατάλληλος/η για την θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση πρόσληψης. 

• Ποιες πληροφορίες σας ζητούμε και για ποιο λόγο;

Δεν συγκεντρώνουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες μας είναι απαραίτητες για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν τις διατηρούμε περισσότερο από όσο τις χρειαζόμαστε.  Οι πληροφορίες που σας ζητούμε να μας χορηγήσετε χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουμε κατά πόσον είστε κατάλληλος/η προς απασχόληση από την εταιρεία μας. 

Δεν είστε φυσικά υποχρεωμένοι να μας χορηγήσετε όλα όσα σας ζητούμε, αλλά εάν αρνηθείτε, ενδέχεται αυτό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αίτησή σας. 

• Στάδιο υποβολής των υποψηφιοτήτων και πρώτη επιλογή

Σε περίπτωση χρήσης του επιγραμμικού συστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων της εταιρείας μας, οι αιτήσεις σας συγκεντρώνονται από το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων.

Σας ζητούμε να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας σας.  Σας ρωτούμε επίσης για θέματα που αφορούν στην προηγούμενη εμπειρία σας, την εκπαίδευση σας, τις συστάσεις που διαθέτετε αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήματα που αφορούν στην θέση για την οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Η ομάδα προσλήψεων της εταιρείας μας αποκτά πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω πληροφορίες.

• Πρώτη επιλογή υποψηφίων

Οι προϊστάμενοι προσλήψεων επιλέγουν τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους για να τους προσκαλέσουν σε συνέντευξη.  Στο σημείο αυτό δεν τους κοινοποιείται το όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

• Αξιολόγηση

Ίσως σας ζητήσουμε να συμμετέχετε και σε άλλες δοκιμασίες πρόσληψης ή να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια αξιολόγησης της επαγγελματικής σας προσωπικότητας.  Οι πληροφορίες αυτές παράγονται τόσο από εσάς, όσο και από εμάς και, σε αυτή την περίπτωση, φυλάσσονται από εμάς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης αλλά και μετέπειτα εφόσον προσληφθείτε.

Σε περίπτωση που σας κάνουμε πρόταση απασχόλησης υπό προϋποθέσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους πριν από την πρόσληψη. Οι έλεγχοι αυτοί ίσως κρίνονται απαραίτητοι για να βεβαιωθούμε για την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την φερεγγυότητά σας και την δυνατότητά σας να εργαστείτε στην Ελλάδα.  Σε περίπτωση που απαιτείται υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας εργασίας, ίσως απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Ειδικότερα και ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε: αποδεικτικό ταυτότητας, πιστοποιητικό προσόντων, ποινικό μητρώο, δήλωση με την οποία μας ενημερώνετε για τυχόν εκκρεμούσες καταδικαστικές αποφάσεις.

(i) Διαβιβάζουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην Κρατική Υπηρεσία Προσλήψεων, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συμπληρώσετε αίτηση Απλού Ελέγχου Ποινικού Μητρώου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες θα ελέγξουν το αληθές της δήλωσής σας περί εκκρεμουσών καταδικών.  
(ii) Επικοινωνούμε άμεσα με τα άτομα που είναι πρόθυμα να παρέχουν συστάσεις χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που μας δίνετε στην αίτησή σας για να ζητήσουμε συστάσεις.
(iii) Θα σας ζητήσουμε επίσης να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την κατάσταση της υγείας σας.  Με αυτό τον τρόπο αξιολογούμε την ικανότητά σας προς εργασία.  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω επεξεργαστή (παρακαλώ διαβάστε παρακάτω).

Σε περίπτωση σας κάνουμε τελική προσφορά, θα σας ζητήσουμε και τις εξής πληροφορίες:

- Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για λόγους μισθοδοσίας
- Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος για να γνωρίζουμε με ποιον θα επικοινωνήσουμε εάν έχετε κάποιο έκτακτο συμβάν εν ώρα εργασίας.

Υπεύθυνοι για τις οριστικές αποφάσεις που αφορούν προσλήψεις είναι οι προϊστάμενοι προσλήψεων και τα μέλη του επιτελείου προσλήψεών της εταιρείας μας.  Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με βάση το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώσαμε κατά την διαδικασία υποβολής και εξέτασης της υποψηφιότητάς σας.

• Χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Εάν η αίτησή σας για την θέση για την οποία υποβάλατε υποψηφιότητα δεν ευοδωθεί, η εταιρεία μας διατηρεί συνήθως τα στοιχεία που αφορούν την υποψηφιότητά σας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες για την περίπτωση που εγείρετε ενστάσεις για την διαδικασία.

Εάν προσληφθείτε, τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται ενόσω εργάζεστε για την εταιρεία και για ένα χρονικό διάστημα μετά τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την πολιτική περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που εφαρμόζουμε για το προσωπικό μας.

Πλοήγηση στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Περιεχόμενα)

Ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουμε »Πώς & Γιατί χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας » Ανήλικοι (άτομα κάτω των 18 ετών) »Κοινοποίηση των πληροφοριών σας »Μηνύματα προώθησης »Cookies »Κενές θέσεις – Ζητούντες εργασία »Τα δικαιώματά σας »Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων »Αλλαγές στον τρόπο προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής »Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες »Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας »